22 May 2024

Evi Novita - Gulis (Guru Menulis)

Lalajo FilmNgadidik budak sangkan soleh sareng soleha gampang-gampang susah. Aya weh tantanganana keur indung bapana, ngaranna ge hirup pinuh lika liku, teu mulus siga daun taleus.

Hiji mangsa anak kuring nu kadua, Resti mun rek solat teh sok wae kudu diingetan, da eta atuh jongjon nonton film korea atanapi maca carpon dina HP, mun can indungna molotot mah can dileupaskeun tah cocoanna teh.

"Cik atuh Resti gera abdas terus solat,ieu geus jam satengah opat, acan solat ashar", Kuring bari rada ngahegak nahan piambekeun ningali budak awewe kuring masih keneh molototan hape bari ceuceuleutekan sorangan, teu inget waktu.

"Ke sakedap, ieu nuju raramena,lima menit deuih nya Bu, pameng da teu acan jam opat," pokna nembal.

Teu loba omong HP nu keur dicekel ku anak kuring, ku kuring dijewang. Sup weh diasupkeun kanu saku baju saragam dines.

Ari anak kuring leos ka kamar mandi, surti indungna katingalina rada ambek teu panujueun kanu laku lampahna.

Rek teu ambek kumaha, balik ti sakola lain ganti baju saragam kalah gep kanu HP,  teu inget kanu alas sangu, kalah der nonton drakor bari gogolehean sakitu mun panyakit maag na karasa sok matak rungsing ka kuring.

Saprak ti kajadian eta,anak kuring teu wani deui mun geus indungna katingali ngajega, sok buru-buru ngalaksanakeun solat,teu kudu aya drama deui, sieun jadi kabiasaan nyepelekeun ibadah ka Gusti Alloh bisi kababawa sampe ka gede komo mun hirup di lembur batur.

Ngan ari nonton drakor mah teu tinggaleun tapi teu siga harita teuing sok poho kanu waktu solat, resep cenah boga lalakonna karasep tur caritana aralus, kitu mun ditanya alesanna teh, beda pisan jeung anak kuring nu kahiji jeung nu bungsu muka HP na teh mun aya chat penting weh.

"Bu, Resti diajak ku rerencangan bade nonton ka bioskop,saurna rame filmna, Te O Pe lah, wios nya?", pokna teh.

"Film korea?" Kuring rada ketus nembalanna.

"Naha teu wareg atuh Res eta nonton dina hape?",ceuk kuring nanya deui.

"Sanes Bu,ieu mah film nu ngandung kaagamaan",judulna teh "Siksa Kubur".pokna negeskeun.

Kuring rada ngahuleng oge,biasana film nu sok ku bioskop diputer lolobana temana mun teu jurig,kartun atanapi urusan lope.

"Bener eta teh ?kuring nanya deui mastikeun judulna.

"Ih ari Ibu bet teu percanten,taroskeun gera ka Teh Ami,nu tos nonton filmna.Malihan mah saurna hoyong nonton deui." Resti mamawa ngaran lanceukna pikeun kuring percayaeun.


"Oh kitu,sok atuh, gera ibak heula,tah ieu kanggo ongkos sareng tiketna.",ceuk kuring bari ngasongkeun duit saratus rebu.

Pikir kuring teh,sugan weh anak kuring aya kasieun sanggeus lalajo film eta, sugan weh teu hararese deui mun rek solat,ngong adzan langsung abdas teu kudu diparentah wae atanapi nungguan indungna ngajega di harepeunana.mumpung aya keneh indung bapa mun geus tilar dunya saha tah nu sok ngageuing anak kuring.

"Ibu,alah meni sieun nontonna ge,asa muringkak Resti mah",sanggeus balik lalajo,anak kuring langsung nyampeurkeun.

"Tah kitu,mun teu baleg kalakuan di dunya bakal.kitu di aherat teh,disiksa sakumaha kalakuanna,"tembal kuring.

"Naha Ibu tos nonton kitu?",anak kuring heran pedah ujug-ujug ngomentaran.

"Ibu mah sok maca buku,terus deuih sok ngadangukeun Ustad Ujang mun caramah di masigit,"ceuk kuring.

"Ti ayeuna mah Resti bade rajin ngaos sareng natepan,pokona mah hoyong solehah," pokna teh.

"Nonton koreana bade dikirangan oge",anak kuring neruskeun omonganana.

"Tah kitu atuh,bari bantosan Ibu mun keur di dapur,eta ge amal ibadah,lain campego wae dina hape,"ceuk paribasa mah aya "mobok manggih gorowong",teu kudu dipapatahan ge gening sadar sorangan.

Saprak lalajo film di bioskop nu anyar, anak kuring pirajeneun mun aya film nu anyar tur hade temana sok maksakeun ngumpulkeun duit pikeun lalajo film nu keur viral di bioskop,eta ge tara sabulan sakali heula ,mun kadenge judul filmna alus karek dijugjug.lolobana mah film animasi.

"Bu,Resti bade nonton film deui,ayeuna mah bintang filmna nu karesep Ibu gening",Nicholas Saputra",pokna bari mesem,apaleun mun dina iklan aya Aa Nichol, keur marud oge kuring sok ngadadak eureun ,meletet heula kanu iklan Nicholas.

"Tapi acisna kirang kanggo ongkos",nyungkeun weh sapuluh rebu ,da Resti tos ngempeulkeun tina bekel lima puluh rebu kanggo tiket mah,".

Golosor kuring mikeun 30 rebu bisi keur cekeuleun,bisi hayang jajan heula samemeh abus ka bioskop.

Kuring ngijinan pedah dina judulna aya palajaran nu bisa dicokot keur budak kuring,terus deui Nicholas Saputra mah ti baheula ge sok alus maenna teh,filmna ge sok dipilihan sigana teh, teu abragan siga bentang film nu lain.

Jadi inget baheula kuring meni resep pisan kanu ngaran Nicholas Saputra,nya kasep,lungguh deuih teu siga bintang film nu lain nu sok aroces,ceuk budak nu bungsu mah ayeuna mah disebutna teh "Sok kegantengan".

"Paingan Ibu resep ka Nicholas Saputra,da geningan nu seuseurna nu ngantri lebet ka bioskop teh ibu- ibu hungkul,saumuran sareng ibu.",budak kuring bari nyerengeh ngabejakeun kajadian tadi.

"Malihan mah pendak Bu Euis Guru SMP abdi,nu geulis tea gening Bu,Saurna teh bade nonton film Mantann,Aa Nicholas." Bari nyalakatak seuri,inget meureunan kanu guyonan guruna.

" Da atuh kasep caba lungguh timpuh Nichol mah ,pasti weh pada resep",ceuk kuring mere alesanna siga geus conggah wae ka bentang film nu eta teh padahal mah boro-boro teuing,wawuh ge hanteu.

Dina hiji peuting,kuring keur ngumpul ngariung jeung barudak nu tilu nyihareupan tv,bari ngopi roti jeung susu coklat kiriman Bu Unung,babaturan di sakola ,oge sobat kuring mun aya kasusah sok nulungan ka kuring rumasa kuring mah sok gaptek kanu laptop jeung sabangsana.

Katingali dina layar TV aya foto budak awewe umur welasan taun cenahna mah kalindes ku motor tapi cenah ceuk nu diwawancara lain kitu kajadiannana.

"Bu,tah ieu berita nu nuju rame,viral dina medsos ge,saurna mah ieu kajadian teh bade diflmkeun.",budak kuring siga nu geus apal kanu berita nu bieu dina tv ditayangkeun.

"Saurna mah kabogoh budak SMP eta ge sami dirogahala ku rerencanganana,janten duanana pupus,"pokna meni capetang nerangkeunana ge.

Kuring ngarenghap sateker kebek.

"Cirina dunya geus tereh anggeusan,asa loba kajadian dina medsos nu ceuk urang -urang mah teu masuk akal."

"Kudu leuwih deukeut ka Alloh." Kuring mamatahan ka budak nu tilu.

"Saeunyana atuh loba berita nu araraneh ti bulan kamari,nu silih bacok mah,korupsi tea mah ,jeung nu ngarogahala padahal mah nu dirogahalana lain sasaha,pamajikanana,indungna,bapana,puguhning ari kasus ngabully mah geus teu aneh deui." Kuring neruskeun kuliahna,sangkan barudak kuring ngartieun.


"Bu,pami nu berita vital nu tadi diberitakeun di TV,filmna tos tayang di bioskop Resti bade nonton ah,panasaran kumaha kajadianana?" Pokna meni sumanget.


Ngadenge niat budak kuring nu rek ngajugjug ka bioskop lalajo film viral tadi, kuring nembalan bari sora rada tarik nyebutkeun kecap,"jinis buah kadu nu sok di jalan nu kacida mahalna".

Dimuat oleh : Herlina Agustina